มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส แด่ความรักของผู้มีชีวิตที่เบิกบาน โดย อ. พศิน อินทรวงค์ ระหว่าง จันทร์ 10 - พุธ 12 ม.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

แด่ความรักของผู้มีชีวิตที่เบิกบาน (ม.ค. 65)