มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร โดย คุณแม่ชีถนอม จิตติมณี และ อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์ (คุณแม่เล็ก) ระหว่าง ศุกร์ 28 - อาทิตย์ 30 ม.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร (ม.ค. 65)