มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ ระหว่าง เสาร์ 5 - พุธ 9 ก.พ. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ (ก.พ. 65)