มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ไม่รู้ทุกข์ จะสุขได้อย่างไร โดย อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ระหว่าง เสาร์ 19 - จันทร์ 21 ก.พ. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

ไม่รู้ทุกข์ จะสุขได้อย่างไร (ก.พ. 65)