มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส เลิกผูกใจก็ไม่ผูกทุกข์ โดย อ. พศิน อินทรวงค์ ระหว่าง จันทร์ 14 - พุธ 16 มี.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

เลิกผูกใจก็ไม่ผูกทุกข์ (มี.ค. 65)