มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ปรมัตถ์ภาวนา โดย อ. ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ระหว่าง อังคาร 12 - อาทิตย์ 17 เม.ย. 65 (6 วัน, 50 ท่าน)

ปรมัตถ์ภาวนา (เม.ย. 65)