มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก ระหว่าง ศุกร์ 29 เม.ย. - จันทร์ 2 พ.ค. 65 (4 วัน, 30 ท่าน)

ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย (เม.ย. 65)