มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส มารู้จักธาตุรู้ในตนกัน โดย พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท ระหว่าง ศุกร์ 3 - อังคาร 7 มิ.ย. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

มารู้จักธาตุรู้ในตนกัน (มิ.ย. 65)