มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 โดย อาจารย์พญ. ผกา วราชิต ระหว่าง อังคาร 12 - เสาร์ 16 ก.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 (ก.ค. 65)