มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ความตื่นรู้ท่ามกลางยุคสมัย โดย อ. พศิน อินทรวงค์ ระหว่าง จันทร์ 17 - พุธ 19 ต.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

ความตื่นรู้ท่ามกลางยุคสมัย (ต.ค. 65)