มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ปรมัตถ์ภาวนา โดย อ. ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ระหว่าง เสาร์ 5 - เสาร์ 12 พ.ย. 65 (8 วัน, 50 ท่าน)

ปรมัตถ์ภาวนา (พ.ย. 65)