มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข โดย อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ระหว่าง เสาร์ 19 - จันทร์ 21 พ.ย. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข (พ.ย. 65)