มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส สาวิกาธุดงค์ โดย พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช ระหว่าง ศุกร์ 2 - อังคาร 6 ธ.ค. 65 (5 วัน, 30 ท่าน)

สาวิกาธุดงค์ (ธ.ค. 65)