มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 31 ธ.ค. 65 - พุธ 4 ม.ค. 66 (5 วัน, 50 ท่าน)

อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ (ธ.ค. 65)