หลายครั้งที่เราปล่อยตัวและใจให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก จนทำให้เกิดความทุกข์โดยตรง หรืออยากให้มีความสุขอีกครั้ง คอร์สนี้ชวนคุณมาฝึกรู้เท่าทัน ฝืนความคุ้นชิน เพื่อที่จะวางสิ่งต่างๆที่ยึดถือลง

ฝึกรู้ ฝึกออก ฝึกฝืน ฝึกวาง (พ.ค. 66)