เป็นโอกาสดีสำหรับท่านผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้ เส้นทางภาวนาและรูปแบบของการฝึก รู้ ออก วาง เป็นแนวทาง ให้พ้นไปจากความทุกข์ของสังขาร หรือการปรุงแต่งทั้งหลายที่คอยครอบงำจิตใจมนุษย์ ให้วนเวียนและวุ่นวาย ซ้ำซาก และจำเจ จนเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏสงสาร คอร์สการฝึก รู้ ออก วาง ได้จัดขึ้นมา อย่างมีหลักการ และวิธีการเพื่อใช้ปฏิบัติพัฒนาจิตวิญญาณให้มีประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู้ ออกจากสังขารเพื่อไปสู่การเป็นอิสระ และหลุดพ้นจากการพันธนาการทั้งปวงของการปรุงแต่ง จึงขอเชิญชวนท่านใช้โอกาสอันดีนี้ สมัครเข้ามาศึกษา เรียนรู้ เส้นทางภาวนา รู้ ออก วาง เพื่อพัฒนาจิตใจอย่างได้ผล ให้มีการพ้นไปจากวังวนนี้

 

ฝึก รู้ ออก วาง (พ.ค. 67)