รู้จำ เป็นการเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า รู้จำ จำเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนที่จะปฏิบัติรู้จัก เป็นการปฏิบัติให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง รู้จัก คือนำมาปฏิบัติตามที่เรียน เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นประจักษ์ เพียงแค่รู้จำคำสอน แต่ไม่รู้จักจากการปฏิบัติ ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งได้ต้องรู้จำ ต้องรู้จัก จึงจะรู้แจ้ง

 

รู้จำ…ไม่รู้จัก…ไม่รู้แจ้ง.. (พ.ย. 67)