อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ (ธ.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 31 ธ.ค. 65 – พุธ 4 ม.ค. 66 (5 วัน, 50 ท่าน)

สาวิกาธุดงค์ (ธ.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส สาวิกาธุดงค์ โดย พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช ระหว่าง ศุกร์ 2 – อังคาร 6 ธ.ค. 65 (5 วัน, 30 ท่าน)

อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข (พ.ย. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข โดย อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ระหว่าง เสาร์ 19 – จันทร์ 21 พ.ย. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

ปรมัตถ์ภาวนา (พ.ย. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ปรมัตถ์ภาวนา โดย อ. ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ระหว่าง เสาร์ 5 – เสาร์ 12 พ.ย. 65 (8 วัน, 50 ท่าน)

อริมรรคกับชีวิตประจำวัน (ต.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริมรรคกับชีวิตประจำวัน โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 22 – พุธ 26 ต.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

ความตื่นรู้ท่ามกลางยุคสมัย (ต.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ความตื่นรู้ท่ามกลางยุคสมัย โดย อ. พศิน อินทรวงค์ ระหว่าง จันทร์ 17 – พุธ 19 ต.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 (ก.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 โดย อาจารย์พญ. ผกา วราชิต ระหว่าง อังคาร 12 – เสาร์ 16 ก.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย (ก.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก ระหว่าง ศุกร์ 1 – จันทร์ 4 ก.ค. 65 (4 วัน, 30 ท่าน)

เสวนาธรรม (มิ.ย. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส เสวนาธรรม โดย คุณแม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์ ระหว่าง ศุกร์ 24 – อาทิตย์ 26 มิ. ย. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

มารู้จักธาตุรู้ในตนกัน (มิ.ย. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส มารู้จักธาตุรู้ในตนกัน โดย พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท ระหว่าง ศุกร์ 3 – อังคาร 7 มิ.ย. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

อริมรรคกับชีวิตประจำวัน (พ.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริมรรคกับชีวิตประจำวัน โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 14 พุธ 18 พ.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย (เม.ย. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก ระหว่าง ศุกร์ 29 เม.ย. – จันทร์ 2 พ.ค. 65 (4 วัน, 30 ท่าน)

ปรมัตถ์ภาวนา (เม.ย. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ปรมัตถ์ภาวนา โดย อ. ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ระหว่าง อังคาร 12 – อาทิตย์ 17 เม.ย. 65 (6 วัน, 50 ท่าน)

เลิกผูกใจก็ไม่ผูกทุกข์ (มี.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส เลิกผูกใจก็ไม่ผูกทุกข์ โดย อ. พศิน อินทรวงค์ ระหว่าง จันทร์ 14 – พุธ 16 มี.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

มารู้จักธาตุรู้ในตนกัน (มี.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ไม่รู้ทุกข์ จะสุขได้อย่างไร โดย อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ระหว่าง เสาร์ 19 – จันทร์ 21 ก.พ. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

ไม่รู้ทุกข์ จะสุขได้อย่างไร (ก.พ. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ไม่รู้ทุกข์ จะสุขได้อย่างไร โดย อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ระหว่าง เสาร์ 19 – จันทร์ 21 ก.พ. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ (ก.พ. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ ระหว่าง เสาร์ 5 – พุธ 9 ก.พ. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร (ม.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร โดย คุณแม่ชีถนอม จิตติมณี และ อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์ (คุณแม่เล็ก) ระหว่าง ศุกร์ 28 – อาทิตย์ 30 ม.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)

แด่ความรักของผู้มีชีวิตที่เบิกบาน (ม.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส แด่ความรักของผู้มีชีวิตที่เบิกบาน โดย อ. พศิน อินทรวงค์ ระหว่าง จันทร์ 10 – พุธ 12 ม.ค. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)