วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 (ก.ค. 67)

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ
เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรม ทำให้แจ้งพระนิพพานทางนี้คือ สติปัฎฐาน 4

วิปัสสนา สติปัฏฐาน 4 (ก.ค. 66)

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างรีบเร่งนั้นทำให้คุณไหลไปตามกระแสที่เกิดขึ้น คอร์สนี้ชวนคุณมาลองใช้ชีวิตให้ช้าลงและเรียบง่ายขึ้น เพื่อทบทวนและสังเกตตนเองให้มากขึ้นเช่นกัน

วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 (ก.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 โดย อาจารย์พญ. ผกา วราชิต ระหว่าง อังคาร 12 – เสาร์ 16 ก.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)