เดินไปในอริยมรรค (ธ.ค. 67)

ทางเดินไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสและทุกข์ทั้งปวง กิเลสและทุกข์ใด ๆ ที่ผ่านได้แล้วจะไม่กลับมาอีกเลยตลอดกาล ทางนั้นคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว มาศึกษาและฝึกหัด เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ “เดินไปในอริยมรรค” นี้ด้วยกัน

ลงสู่อริยมรรค (พ.ค. 67)

ความทุกข์และภัยอันตรายทั้งปวงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างก็หวาดกลัว ทางเดินเพื่อให้ถึงความไม่มีทุกข์และไร้ภัยอันตรายทั้งปวงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มีทางเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์ ๘ มาเรียนรู้และฝึกหัด เพื่อเข้าใกล้และหยั่ง “ลงสู่อริยมรรค” อันประเสริฐนี้ด้วยกัน

วิราคะธรรม (ธ.ค. 66)

ราคะเป็นสิ่งที่ได้ยินอยู่บางครั้ง วิราคะนั้นมีความหมายในเชิงตรงกันข้าม แต่จะช่วยในการภาวนาอย่างไรได้บ้าง คอร์สนี้ชวนคุณมาทำความรู้จักกับวิราคะธรรมว่าเป็นอย่างไร และสามารถปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร

มรรคภาวนา (พ.ค. 66)

หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับมรรคมาบ้างแล้ว แต่อาจยังไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่าจะประยุกต์ใช้มรรคในการภาวนาได้อย่างไร คอร์สนี้ชวนคุณมาสังเกตรายละเอียดของมรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ภาวนาต่อไป

อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ (ธ.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 31 ธ.ค. 65 – พุธ 4 ม.ค. 66 (5 วัน, 50 ท่าน)

อริมรรคกับชีวิตประจำวัน (ต.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริมรรคกับชีวิตประจำวัน โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 22 – พุธ 26 ต.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

อริมรรคกับชีวิตประจำวัน (พ.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริมรรคกับชีวิตประจำวัน โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 14 พุธ 18 พ.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)