เสวนาธรรม (มิ.ย. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส เสวนาธรรม โดย คุณแม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์ ระหว่าง ศุกร์ 24 – อาทิตย์ 26 มิ. ย. 65 (3 วัน, 50 ท่าน)