อนัตตาธรรมกับการปล่อยวาง (มิ.ย. 67)

อนัตตาธรรม” เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ทุกขณะของชีวิตมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุปัจจัยนับไม่ถ้วน การเห็นชัดว่าข้อความนี้คือสัจธรรมของทุกขณะชีวิต จะเป็นภูมิต้านทานการเกิดอัตตา

ฝึกรู้ตัวเพื่อให้เกิดตัวรู้ (ม.ค. 67)

การฝึกรู้ตัวให้เกิดตัวรู้ รู้ตัวแรกคือฝึกสติสัมปชัญญะเมื่อฝึกมากเข้าด้วยความเพียรที่ต่อเนื่องจะเกิดสมาธิและเป้าหมายสำคัญคือได้ปัญญา (นั่นคือเกิดตัวรู้หรือญาณ)