ฝึกรู้ตัวเพื่อให้เกิดตัวรู้ (ม.ค. 67)

การฝึกรู้ตัวให้เกิดตัวรู้ รู้ตัวแรกคือฝึกสติสัมปชัญญะเมื่อฝึกมากเข้าด้วยความเพียรที่ต่อเนื่องจะเกิดสมาธิและเป้าหมายสำคัญคือได้ปัญญา (นั่นคือเกิดตัวรู้หรือญาณ)