การเตรียมอริยทรัพย์สำหรับคนไข้ระยะสุดท้าย (พ.ย. 67)

ความเจ็บความตายเป็นของธรรมดา แต่ทำอย่างไรวิถีจิตสุดท้ายที่จะจากโลกไปผู้ป่วยและคนดูแลต้องมีสติ จึงจะทำให้จิตวิญญาณของผู้ตายเข้าสู่สุคติภูมิ