หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับมรรคมาบ้างแล้ว แต่อาจยังไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่าจะประยุกต์ใช้มรรคในการภาวนาได้อย่างไร คอร์สนี้ชวนคุณมาสังเกตรายละเอียดของมรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ภาวนาต่อไป

มรรคภาวนา (พ.ค. 66)